Årsmøte 19. mars 2024

Årsmøtet i Løten historielag avholdes 19. mars kl. 19.00 på Kilde.
Ole Eskild Dahlstrøm snakker om OL i 1994, der han deltok. «Det er ikke lenge siden, der var jeg med!» sa han, da vi spurte om han ville dele minner fra den tiden.
Det blir også ordinære årsmøtesaker.
Innkalling blir sendt på sms denne gangen. Send gjerne e-postadressen din til styret v/nestleder Marit Hjelløkken på mhjellokken@hotmail.no, slik at vi kan oppdatere medlemslisten med den.

Her kan du kjøpe Lautin 2023

I Løten er Lautin til salgs på biblioteket, Sparebank1 og apoteket, på Bokloftet på Løiten Brenneri og på Mattisrud.
På Hamar kan du kjøpe boka på Gravdahl Norli og på Norli Maxi.
I tillegg selges boka på Budors julemarked 25.11 og på Husflidslagets julemarked 2. – 3.12

Lansering av Lautin 13. november på Ådalsbruk Arbeidersamfund

Lanseringen av Lautin 2023 finner sted på Ådalsbruk Arbeidersamfund i Løten mandag 13. november kl 19:00.
Boka blir presentert av Ingeborg Storbæk fra redaksjonen. I tillegg vil Thomas Nilssen og Tor Hauge fortelle om sine bidrag til boka.
Underholdning ved Tor Karseth.
Det blir salg av boka, og det vil bli anledning til en hyggelig prat rundt en kaffekopp og noe å bite i.
Vi håper du har anledning til å komme, og ta hjerne med deg familiie og venner.
Vel møtt!

Årsmøte 28. mars

Årsmøtet i Løten historielag blir avholdt på Klokkergarden 28. mars kl. 19.00. Innkalling er sendt ut til lagets medlemmer i uke 10.
Etter årsmøtesakene får vi foredrag av Kristian Reinfjord og Lars Linholt, med tittelen Siste nytt og ubesvarte spørsmål om Rokoruinen

Lansering av seterboka 1. mars

Boka presenteres av historielaget og i samtale med forfatter Anne-Mette Nielsen og seterbruker Espen Mørch Andersen, det blir sang og lokk ved folkemusiker Margerethe Nordmoen, kaffe, boksalg og signering!

Lautin 2022

Lautin 2022

Årets Lautin ble lanseret på Rokosjøen Camping mandag 14. november. Boka kan kjøpes ved henvendelse til Christen Engeloug på Christen@grimset.no, eller på Bokloftet, Løten apotek, Løten bibliotek, i Sparebanken og på Mattisrud før jul.

Forfatterbesøk: Leif Ekle – Olgas bok – et stille liv i arbeiderklassen

Historielaget arranger i høst forfatterbesøk, hvor forfatter Leif Ekle (født 1953), journalist og mangeårig litteraturkritiker i NRKs P2, forteller om hvordan det er å skrive et portrett av et helt vanlig menneske som har levd et normalt og stille liv, tilbaketrukket fra offentligheten.

Olga Engen (1926 – 2017) levde sitt liv i beskjedne kår, født i det huset smeden på Hell bygde under en skyggefull åsrygg, død i et moderne sykehjem i Asker. Underveis bar hun tre etternavn, Lundemo etter sin far, Ekle etter den første ektefellen og Engen etter mannen hun møtte og giftet seg med sent i livet. Olga bodde i en periode i Nordbygda, Løten.

Boka er et morsportrett, men også et bilde av de 91 årene som ble Olgas tid. Den handler om en enslig mors daglige strev, et kvinneliv i norsk etterkrigstid, Olgas bok er også en vemodig kjærlighetshistorie.

Leif Ekle fortelle om Olga, boka hennes og arbeidet med den, jakten på kilder til et alminnelig liv et godt stykke ned på samfunnsstigen.

Velkommen til Skjold den 15.9 kl 19:00

Årsmøte i Løten historielag

Løten historielags årsmøte avvikles tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00 på Grimset. Det blir vanlige årsmøtesaker med behandling av regnskap og årsmelding, og valg.
Etter årsmøtesakene forteller Christen Engeloug og flere om garden og grenda, og Julie Engeloug forteller om dagens drift. Har du historier om Vestbygda, Birkelymoen og tilliggende herligheter, er du hjertelig velkommen til å bidra!
Julie serverer kaffe og bakst.
Du kan lese årsmeldingen for 2021-2022 her: Årsmelding 2022

Fotokveld på Jønsrud 6. april

Fotokveld på Jønsrud 6. april

Løten historielag arrangerer fotokveld på Jønsrud aktivitetslokale onsdag 6.4 2022 kl 18-21. Arrangementet er et samarbeid med fotoavdelingen ved Anno Museum.
Vi inviterer alle som har foto fra Nordbygda i Løten til å få disse avfotografert og registrert til arkivet for Anno Museum Domkirkeodden. Dette fotoarkivet er søkbart og tilgjengelig for alle. Historielagets årbok Lautin har svært god nytte av dette arkivet. Dette er viktig for å dokumentere bygdas historie og gjøre bildene tilgjengelig i et profesjonelt og søkbart arkiv. Det er særlig interessant å få bilder av hverdagsliv for folk i Nordbygda, det være seg fra arbeid, skole, idrett og kultur, og lignende. Bildene bør ha allmenn interesse, men behøver ikke være veldig gamle for å være interessante. Det er veldig fint å få med bilder fra 50-tallet og framover mot 2000-tallet.
Ta med fotoalbum og kom! Det er fint hvis det på forhånd er plukket ut de bildene man ønsker å få registrert og ikke minst informasjon om bildet: situasjon hvor bildet er tatt, navn på personer og sted, årstall etc. Folk fra styret i historielaget og fra redaksjonen i Lautin er til stedet og hjelper til med utvalg av bilder og å skrive ned informasjon.