Besøk på Domkirkeodden 24. april


Til alle i Løten historielag

Vi vil gjerne invitere alle i Løten historielag til besøk på Domkirkeodden onsdag 24.april klokken 18:00.

Vår konservator Espen Hårseth vil ta dere med til Skøyenbygningen og Løtenbygningen for å fortelle om bygningen og hvem som bodde der.

Kanskje vi rekker en tur innom magasinet også.

Etterpå blir de kaffe og kaker i Storhamarbygningen. Museumspedagog Asbjørg Vestli vil fortelle om Løtenquizen og hva vi ønsker å få hjelp til i den forbindelse.

Håper så mange som mulig har lyst til å komme. Hjertelig velkommen!

Fint med påmelding til Hanne Varhaug Søberg innen 20.april. E-post: hvsoberg@online.no, Telefon: 91561585.

Årsmøte 19. mars 2024

Årsmøtet i Løten historielag avholdes 19. mars kl. 19.00 på Kilde.
Ole Eskild Dahlstrøm snakker om OL i 1994, der han deltok. «Det er ikke lenge siden, der var jeg med!» sa han, da vi spurte om han ville dele minner fra den tiden.
Det blir også ordinære årsmøtesaker.
Innkalling blir sendt på sms denne gangen. Send gjerne e-postadressen din til styret v/nestleder Marit Hjelløkken på mhjellokken@hotmail.no, slik at vi kan oppdatere medlemslisten med den.

Her kan du kjøpe Lautin 2023

I Løten er Lautin til salgs på biblioteket, Sparebank1 og apoteket, på Bokloftet på Løiten Brenneri og på Mattisrud.
På Hamar kan du kjøpe boka på Gravdahl Norli og på Norli Maxi.
I tillegg selges boka på Budors julemarked 25.11 og på Husflidslagets julemarked 2. – 3.12

Årsmøte 28. mars

Årsmøtet i Løten historielag blir avholdt på Klokkergarden 28. mars kl. 19.00. Innkalling er sendt ut til lagets medlemmer i uke 10.
Etter årsmøtesakene får vi foredrag av Kristian Reinfjord og Lars Linholt, med tittelen Siste nytt og ubesvarte spørsmål om Rokoruinen

Lansering av seterboka 1. mars

Boka presenteres av historielaget og i samtale med forfatter Anne-Mette Nielsen og seterbruker Espen Mørch Andersen, det blir sang og lokk ved folkemusiker Margerethe Nordmoen, kaffe, boksalg og signering!

Årsmøte i Løten historielag

Løten historielags årsmøte avvikles tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00 på Grimset. Det blir vanlige årsmøtesaker med behandling av regnskap og årsmelding, og valg.
Etter årsmøtesakene forteller Christen Engeloug og flere om garden og grenda, og Julie Engeloug forteller om dagens drift. Har du historier om Vestbygda, Birkelymoen og tilliggende herligheter, er du hjertelig velkommen til å bidra!
Julie serverer kaffe og bakst.
Du kan lese årsmeldingen for 2021-2022 her: Årsmelding 2022

Fotokveld på Jønsrud 6. april

Løten historielag arrangerer fotokveld på Jønsrud aktivitetslokale onsdag 6.4 2022 kl 18-21. Arrangementet er et samarbeid med fotoavdelingen ved Anno Museum.
Vi inviterer alle som har foto fra Nordbygda i Løten til å få disse avfotografert og registrert til arkivet for Anno Museum Domkirkeodden. Dette fotoarkivet er søkbart og tilgjengelig for alle. Historielagets årbok Lautin har svært god nytte av dette arkivet. Dette er viktig for å dokumentere bygdas historie og gjøre bildene tilgjengelig i et profesjonelt og søkbart arkiv. Det er særlig interessant å få bilder av hverdagsliv for folk i Nordbygda, det være seg fra arbeid, skole, idrett og kultur, og lignende. Bildene bør ha allmenn interesse, men behøver ikke være veldig gamle for å være interessante. Det er veldig fint å få med bilder fra 50-tallet og framover mot 2000-tallet.
Ta med fotoalbum og kom! Det er fint hvis det på forhånd er plukket ut de bildene man ønsker å få registrert og ikke minst informasjon om bildet: situasjon hvor bildet er tatt, navn på personer og sted, årstall etc. Folk fra styret i historielaget og fra redaksjonen i Lautin er til stedet og hjelper til med utvalg av bilder og å skrive ned informasjon.

Løten i 1000 år

Løten Historielag og Løten Kulturskole har engasjert barn, unge og voksne til å bli med på et stort forestillingsprosjekt hvor vi har som mål å formidle viktig og interessant historie fra Løten gjennom 1000 år. En av Hedemarkens mest sentrale historieformidlere, ikke minst overfor de yngre generasjoner, Tor Karseth, har skrevet hele 17 forestillinger som i sum omhandler Løtenhistorien fra tidlig middelalder til i dag. Forestillingen er et eklektisk nykomponert bestillingsverk basert på Karseths samlede Løten-verker, og vi ønsker å gi aktører og publikum en uforglemmelig historie- og kulturopplevelse som vi tror vil sitte i ryggmargen i lang tid. To konsertforestillinger vil bli vist i Løten kino søndag 13. mars klokka 15.00 og 18.00. En spennende blanding av profesjonelle musikere, elever ved kulturskolen og lokale solister vil sørge for at publikum får en morsom og identitetsbyggende reise som forhåpentligvis vil kunne skape både forankring og selvforståelse. Tor Karseth er konferansier, og vil binde det hele sammen på sitt sedvanlige underholdende vis.