Årsmøte 28. mars

Årsmøtet i Løten historielag blir avholdt på Klokkergarden 28. mars kl. 19.00. Innkalling er sendt ut til lagets medlemmer i uke 10.
Etter årsmøtesakene får vi foredrag av Kristian Reinfjord og Lars Linholt, med tittelen Siste nytt og ubesvarte spørsmål om Rokoruinen

Lansering av seterboka 1. mars

Boka presenteres av historielaget og i samtale med forfatter Anne-Mette Nielsen og seterbruker Espen Mørch Andersen, det blir sang og lokk ved folkemusiker Margerethe Nordmoen, kaffe, boksalg og signering!

Årsmøte i Løten historielag

Løten historielags årsmøte avvikles tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00 på Grimset. Det blir vanlige årsmøtesaker med behandling av regnskap og årsmelding, og valg.
Etter årsmøtesakene forteller Christen Engeloug og flere om garden og grenda, og Julie Engeloug forteller om dagens drift. Har du historier om Vestbygda, Birkelymoen og tilliggende herligheter, er du hjertelig velkommen til å bidra!
Julie serverer kaffe og bakst.
Du kan lese årsmeldingen for 2021-2022 her: Årsmelding 2022

Fotokveld på Jønsrud 6. april

Løten historielag arrangerer fotokveld på Jønsrud aktivitetslokale onsdag 6.4 2022 kl 18-21. Arrangementet er et samarbeid med fotoavdelingen ved Anno Museum.
Vi inviterer alle som har foto fra Nordbygda i Løten til å få disse avfotografert og registrert til arkivet for Anno Museum Domkirkeodden. Dette fotoarkivet er søkbart og tilgjengelig for alle. Historielagets årbok Lautin har svært god nytte av dette arkivet. Dette er viktig for å dokumentere bygdas historie og gjøre bildene tilgjengelig i et profesjonelt og søkbart arkiv. Det er særlig interessant å få bilder av hverdagsliv for folk i Nordbygda, det være seg fra arbeid, skole, idrett og kultur, og lignende. Bildene bør ha allmenn interesse, men behøver ikke være veldig gamle for å være interessante. Det er veldig fint å få med bilder fra 50-tallet og framover mot 2000-tallet.
Ta med fotoalbum og kom! Det er fint hvis det på forhånd er plukket ut de bildene man ønsker å få registrert og ikke minst informasjon om bildet: situasjon hvor bildet er tatt, navn på personer og sted, årstall etc. Folk fra styret i historielaget og fra redaksjonen i Lautin er til stedet og hjelper til med utvalg av bilder og å skrive ned informasjon.

Løten i 1000 år

Løten Historielag og Løten Kulturskole har engasjert barn, unge og voksne til å bli med på et stort forestillingsprosjekt hvor vi har som mål å formidle viktig og interessant historie fra Løten gjennom 1000 år. En av Hedemarkens mest sentrale historieformidlere, ikke minst overfor de yngre generasjoner, Tor Karseth, har skrevet hele 17 forestillinger som i sum omhandler Løtenhistorien fra tidlig middelalder til i dag. Forestillingen er et eklektisk nykomponert bestillingsverk basert på Karseths samlede Løten-verker, og vi ønsker å gi aktører og publikum en uforglemmelig historie- og kulturopplevelse som vi tror vil sitte i ryggmargen i lang tid. To konsertforestillinger vil bli vist i Løten kino søndag 13. mars klokka 15.00 og 18.00. En spennende blanding av profesjonelle musikere, elever ved kulturskolen og lokale solister vil sørge for at publikum får en morsom og identitetsbyggende reise som forhåpentligvis vil kunne skape både forankring og selvforståelse. Tor Karseth er konferansier, og vil binde det hele sammen på sitt sedvanlige underholdende vis.