Løtenboka

Løtenboka – Garder og slekter er bygdeboka for Løten. Bokverket som omfatter 3 bind er skrevet av Jørgen B. Morthoff, og ble utgitt i 1950, 1953 og 1955.

Rettelser og tilføyelser

(Lenker til PDF-filer av rettelser og tilføyelser finnes nederst på denne siden)

Da Løtenboka 3 kom i 1955, hadde Løten fått skrevet mye god gards- og slektshistorie. Sammenlignet med andre, samtidige bygdebøker kommer Løtenboka 1-3 godt ut, men heller ikke de er uten feil. Dessuten er mange husmannsplasser og bureisingsbruk utelatt, og mye har selvfølgelig skjedd siden bøkene kom ut for over 50 år siden. Mange korrigeringer ble gjort før gjenopptrykket av bøkene i 2006, men feilfrie er bøkene enda ikke.

Undertegnede har vært bruker av bøkene i flere år. Jeg har på denne bakgrunn foretatt rettelser og tilføyelser for egen del, som jeg nå ønsker å dele med andre brukere, med det mål for øyet å gjøre bøkene mer fullstendige.

Jeg gjør oppmerksom på at mine opplysninger bør kontrolleres mot kirkebøker og andre primærkilder, da mange opplysninger er hentet fra bygdebøker og andre trykte sekundærkilder. Jeg har lagt til en del eiendommer som eksisterte i 1950, men som ikke er omtalt i bøkene. Disse nevner jeg med navn, gårdsnummer og bruksnummer. Personopplysninger yngre enn 1950 er av personvernhensyn ikke tatt med. Endringsforslagene er ordnet bindvis med henvisning til sidetall, og tilføyelsene er skrevet med fete typer.

Jeg tar gjerne mot forslag til flere rettelser og/eller tilføyelser som jeg vil redigere inn blant mine. Jeg ber om at kildene til slike forslag oppgis. Evt. kommentarer, rettelser eller tilføyelser sendes til min e-postadresse.

Med hilsen
Sverre Søgaard
Heggen Øvre
2345 Ådalsbruk
E-post: sv-soega[alfakrøll]online.no

Rettelser bind 1

Rettelser bind 2

Rettelser bind 3