Her kan du kjøpe Lautin 2023

I Løten er Lautin til salgs på biblioteket, Sparebank1 og apoteket, på Bokloftet på Løiten Brenneri og på Mattisrud.
På Hamar kan du kjøpe boka på Gravdahl Norli og på Norli Maxi.
I tillegg selges boka på Budors julemarked 25.11 og på Husflidslagets julemarked 2. – 3.12