Bli medlem

Vil du bli medlem i Løten Historielag?

Med et medlemskap i historielaget er du en viktig bidragsyter i arbeidet vi gjør for å formidle historie og styrke Løtens identitet

  • Vi hadde i 2022 et samarbeid med kulturskolen og Tor Karseth, historiefortellinger om Løten
  • Vi gir ut bøker
  • Vi arrangerer kulturkvelder med sang- og musikk når vi lanserer Lautin, vår meget populære årbok
  • Vi arrangere temakvelder med lokalhistoriske temaer
  • Vi bidrar med historisk innhold til kulturstier
  • Vi arrangerer fotokvelder, avfotografering til Digitalt museum
  • Vi arrangerer vandreturer for å bli kjent i bygda

Familiemedlemskap: kr 250. Enkeltmedlem: kr 200

Kontonummer: 1865 20 07348

Husk å skrive navn på medlem ved innbetaling
Ny nettside fra 1. mars 2020: loten-historielag.no

HUSK: Send din e-postadresse til kasserer christen@grimset.no, mobil 90025685
Jon Karlsen, leder, mattisrud@gmail.com, mobil 92882930

Redaktør i historielagets årbok, Lautin:

Toril Bjerke: toril-bj@online.no, mobil 926 64 895