Årsmøte 28. mars

Årsmøtet i Løten historielag blir avholdt på Klokkergarden 28. mars kl. 19.00. Innkalling er sendt ut til lagets medlemmer i uke 10.
Etter årsmøtesakene får vi foredrag av Kristian Reinfjord og Lars Linholt, med tittelen Siste nytt og ubesvarte spørsmål om Rokoruinen