Lansering av seterboka 1. mars

Boka presenteres av historielaget og i samtale med forfatter Anne-Mette Nielsen og seterbruker Espen Mørch Andersen, det blir sang og lokk ved folkemusiker Margerethe Nordmoen, kaffe, boksalg og signering!