Temamøter på Utvandrermuseet 5. og 6. desember

På Utvandrermuseet, som ligger på Åkershagan i Ottestad, kan du høre Nils Olav Østrem foredra om Cleng Person 5. desember og om husmannsvesenet i Norge 6. desember