Lautin 2022

Årets Lautin ble lanseret på Rokosjøen Camping mandag 14. november. Boka kan kjøpes ved henvendelse til Christen Engeloug på Christen@grimset.no, eller på Bokloftet, Løten apotek, Løten bibliotek, i Sparebanken og på Mattisrud før jul.