Lansering av Lautin 13. november på Ådalsbruk Arbeidersamfund

Lanseringen av Lautin 2023 finner sted på Ådalsbruk Arbeidersamfund i Løten mandag 13. november kl 19:00.
Boka blir presentert av Ingeborg Storbæk fra redaksjonen. I tillegg vil Thomas Nilssen og Tor Hauge fortelle om sine bidrag til boka.
Underholdning ved Tor Karseth.
Det blir salg av boka, og det vil bli anledning til en hyggelig prat rundt en kaffekopp og noe å bite i.
Vi håper du har anledning til å komme, og ta hjerne med deg familiie og venner.
Vel møtt!

Lautin 2022

Årets Lautin ble lanseret på Rokosjøen Camping mandag 14. november. Boka kan kjøpes ved henvendelse til Christen Engeloug på Christen@grimset.no, eller på Bokloftet, Løten apotek, Løten bibliotek, i Sparebanken og på Mattisrud før jul.

Forfatterbesøk: Leif Ekle – Olgas bok – et stille liv i arbeiderklassen

Historielaget arranger i høst forfatterbesøk, hvor forfatter Leif Ekle (født 1953), journalist og mangeårig litteraturkritiker i NRKs P2, forteller om hvordan det er å skrive et portrett av et helt vanlig menneske som har levd et normalt og stille liv, tilbaketrukket fra offentligheten.

Olga Engen (1926 – 2017) levde sitt liv i beskjedne kår, født i det huset smeden på Hell bygde under en skyggefull åsrygg, død i et moderne sykehjem i Asker. Underveis bar hun tre etternavn, Lundemo etter sin far, Ekle etter den første ektefellen og Engen etter mannen hun møtte og giftet seg med sent i livet. Olga bodde i en periode i Nordbygda, Løten.

Boka er et morsportrett, men også et bilde av de 91 årene som ble Olgas tid. Den handler om en enslig mors daglige strev, et kvinneliv i norsk etterkrigstid, Olgas bok er også en vemodig kjærlighetshistorie.

Leif Ekle fortelle om Olga, boka hennes og arbeidet med den, jakten på kilder til et alminnelig liv et godt stykke ned på samfunnsstigen.

Velkommen til Skjold den 15.9 kl 19:00