Årsmøte i Løten historielag

Løten historielags årsmøte avvikles tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00 på Grimset. Det blir vanlige årsmøtesaker med behandling av regnskap og årsmelding, og valg.
Etter årsmøtesakene forteller Christen Engeloug og flere om garden og grenda, og Julie Engeloug forteller om dagens drift. Har du historier om Vestbygda, Birkelymoen og tilliggende herligheter, er du hjertelig velkommen til å bidra!
Julie serverer kaffe og bakst.
Du kan lese årsmeldingen for 2021-2022 her: Årsmelding 2022