Redaksjonen

Lautin kommer ut på høsten og fylles hvert år av innholdsrike, mangfoldige og lokalhistoriske artikler som er til glede for samtlige lesere. Vi er alltid på utkikk etter nye artikler og blir glade for alt av tips og inspirasjon. Hittil har vi over 8 000 sider med lokalhistorie i 40 årbøker og 4 særutgaver. Det er over 250 forfattere og bidragsytere til nå.

Henvendelser vedrørende Lautin gjøres til redaktøren.

Redaksjonskomite 2023:

Toril Bjerke (ansvarlig redaktør) toril-bj@online.no, 926 64 895
Åse Krogsrud
Åse Karin Lilleaker
Svein Liven
Ingeborg Storbæk

Bestilling av Lautin kan gjøres ved mail til redktøren.