Årsmøte 2020 – UTSATT

Det berammede årsmøtet i Løten historielag 16. mars utsettes på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Dette av allmenpreventive hensyn. Ny info følger når vi ser det som ansvarlig å avholde møtet.

Les mer