Årsmøte 2020 – UTSATT

Det berammede årsmøtet i Løten historielag 16. mars utsettes på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Dette av allmenpreventive hensyn. Ny info følger når vi ser det som ansvarlig å avholde møtet.

Årsmøteinnkalling for Løten Historielag 16. mars 2020 kl. 19 på Grimset, Kongsvegen 736.

Årsmøtesaker:

  • Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive referatet
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
  • Årsmelding for Løten Historielag og Lautin
  • Regnskap fra 1/1 2019 til 31/12 2019
  • Innkomne saker. Forslag sendes styreleder innen 1. mars
  • Valg av styremedlemmer og valgkomité

Etter årsmøtet ca. kl. 20:

Forfatter Roar Vingelsgaard fra Trysil: To bøker, to historier – en morsom og en rørende:
Norske utedoer skrevet sammen med Thor Gotaas, og Uforglemmelige søster om sin bestemor og hennes tvillingsøster.

 

Forfatter Roar Vingelsgaard fra Trysil

Om Norske utedoer: Både krigsfanger og en svensk konge har rømt ved å krabbe gjennom hullet i en utedo. Det skal ha vært på den måten Gustav Vasa kom seg unna og fikk grunnlagt den svenske nasjonalstaten.
Tryslingen Roar Vingelsgaard har funnet utrolige historier og stor spennvidde i både størrelse og utforming, når han har besøkt utedoer i alle landets fylker med kamera og notatblokk for å samle inn stoff til boka Norske utedoer. Den har han skrevet sammen med folkeminnegransker Thor Gotaas.

Om Uforglemmelige søster: Dette er ei minnebok slik hans bestemor Ida og hennes tvillingsøster Thea ville hatt den – personlig, vakker og vemodig. «Jeg fant ei pakke inne i klesskapet da jeg ryddet etter mor. Den hadde ligget der i 90 år. Inne i gråpapiret lå en vakker og enkel hvit jakke med rosa sløyfer – pakket inn i et blomstret gavepapir. Jakka var sydd på den andre siden av det store havet.  Thea Loberg emigrerte til Amerika i 1904, og hun hadde ikke sett tvillingsøsteren Ida på 20 år. Nå hadde hun sendt ei vakker jakke til den nyfødte niesen.»
Boka har mange historier som danner rammen rundt tvillingene. Om hvordan det var å vokse opp på en fjellgard, om slit og nydyrking, om emigrasjon og ikke minst og det store savnet. Den handler også om hvordan livet ble for de to – den ene på den amerikanske prærien og den andre i Trysilskogen.

Det vil bli servert fersk bakst og kaffe i de nye lokalene på Grimset! Salg av bøker.

Alle er velkomne!

Styret i Løten historielag